کارت گرافیک

اولین کارت گرافیک جهان با لگو ۱

اولین کارت گرافیک جهان با لگو بازسازی شد: خاطره بازی کامپیوتری با اسباب بازی

با اینکه قطعات سخت‌افزاری امروزی از هر نظر نسبت به گذشته تفاوت فاحشی داشته‌اند، اما هنوز حتی دیدن تصاویر قطعات قدیمی که می‌تواند خاطرات زیادی را برایمان زنده کند بسیار...