نرم افزار و بازی

آیکون هواشناسی و اخبار ویندوز 10 ۲

آموزش: چگونه آیکون هواشناسی و اخبار را از تسکبار ویندوز 10 حذف کنیم؟

مایکروسافت دائما در حال تغییراتی برای بهبود تجربه کاربری از ویندوز 10 است اما برای بسیاری از کاربران این تغییرات خوشآیند نیست. یکی از جدیدترین این موارد، اضافه شدن بخش...