گوشی موبایل

8

به علت مشکلات گرمایی، انویدیا دفتر تحقیق و توسعه چیپ ست های تگرا را به سیبری منتقل کرد!

تقریباً همه ما می دانیم که گرما از دشمنان اصلی قطعات کامپیوتری به شمار می آیند و همواره شرکت های سازنده قطعات کامپیوتری سعی می کنند تا جای ممکن گرما...