نویسنده: محمدرضا عاشوری

1

آشنایی با مرورگر کروم و قابلیت های آن: چگونه در کروم محیط های کاربری مختلف ایجاد کنیم؟

اگر استفاده از اینترنت و مرورگرها بخشی از شغلتان باشد، گاهی با خود فکر کرده اید که کاش میشد اطلاعات کاری خودتان را از اطلاعات شخصی تان جدا کنید. گاهی...

4

آشنایی با مرورگر کروم و قابلیت های آن: ذخیره کردن مستقیم فایل یا صفحات وب در گوگل درایو

همه کسانی که از اینترنت استفاده میکنند حتما فایل ها و صفحات وب زیادی را از اینترنت، درون کامپیوتر خود ذخیره میکنند. ممکن است برخی از افراد ترجیح دهند که...