نویسنده: رضا حسینی

13

دمی با میگ میگ های دنیای بازی: رکورد شکنی های پی در پی در بازی Doom

احتمالاً در کنار کارتون ماندگار تام و جری، یکی از کارتون های محبوب دوران کودکی بسیاری از خوانندگان این متن کارتون میگ میگ و کایوتی بوده است. انیمیشنی با ساختاری...