نشان عملکرد برتر (Performance Award)

این نشان از جمله مهمترین نشان‌های سخت‌افزاری است که در صورت برتری خاص قطعه یا محصول مورد بررسی در تست‌ها توسط نویسنده به آن داده می‌شود. این نشان معیاری است برای دوستانی که به دنبال قدرتمندترین محصولات هستند.