در مجموع خرید کدام پلتفرم (مادربرد+CPU) این دو شرکت، برای خریداران، در سال 2020 مقرون به صرفه تر بود؟

This poll has been finished and no longer available to vote !