اگر قیمت‌ها و مشخصات یکسان بود، کدام را برای بازی انتخاب می‌کردید؟