برچسب: اسپیس ایکس

برخورد ماهواره های استارلینک به ایستگاه فضایی چین 5

عصبانیت چین از ایلان ماسک به دلیل برخورد ماهواره های استارلینک به ایستگاه فضایی این کشور

ایلان ماسک به طور کلی جز شخصیت‌های جنجالی حال حاضر در دنیا به شمار می‌رود که بیشتر به خاطر نظریه‌های متفاوت این میلیاردر است و قطعا شخصیت محبوبی برای دولت...