خرید کامپیوتر – دست نیافتنی‌ تر از همیشه

از انتهای اسفند سال 98 همگام با افزایش نرخ ارز‌های خارجی، قیمت کلیه قطعات کامپیوتر و گجت‌های الکترونیک نیز افزایش شدید داشته‌اند. این افزایش قیمت به صورت مستمر هر چند...