برچسب: افزایش قیمت قطعات

افزایش چشمگیر قیمت فلزات زمینی کمیاب 0

افزایش چشمگیر قیمت فلزات زمینی کمیاب و تاثیر مستقیم بر قیمت دستگاه های الکترونیکی

به نظر می‌رسد باید خود را برای یک سونامی در قیمت گجت‌های الکترونیکی آماده کنیم چرا که شرایط برای انفجار قیمت این دستگاه‌ها کاملا فراهم است. همین حالا هم سازندگان...