برچسب: الکامپ 95

۰

مصاحبه اختصاصی با شرکت مهندسی بهینه ایران (نرم افزارهای دانش بنیان)

در ادامه گزارش های بیست و دومین نمایشگاه بین المللی “الکامپ” با شما هستیم به همراه گزارش اختصاصی سخت افزار از غرفه “شرکت مهندسی بهینه ایران”. در خدمت آقای امیرهومان...