برچسب: انرمکس

۰

گزارش اختصاصی از محصولات انرمکس در کامپیوتکس 2019

طی نمایشگاه کامپیوتکس امسال انرمکس از محصولات جدید خود در خانواده‌‌های مختلف رونمایی کرد که یکی از ویژگی‌های بارز بسیاری از آنها پشتیبانی از ARGB و تکنولوژی‌های پیشرفته جدید است....