برچسب: انسان

0

نصب تراشه در بدن انسان!

یک شرکت در استکهلم تصمیم به کاشت تراشه در بدن کارکنانش گرفته است تا کارفرمایان بتواند بر عملکرد و زمان کاری کارکنان نظارت داشته باشند. به عبارت دیگر، آنها در...