کارت ویژه استخراج CMP 170HX انویدیا – استخراج و دیگر هیچ

این روزها به غیر از مشکل کمبود تراشه که در دو سال گذشته تاثیر مستقیم بر روی قیمت سخت‌افزارها گذاشته است، به صورت خاص افزایش تمایل به امر استخراج رمز...