برچسب: اپ تایم

1

اپ تایم: اپلیکیشن رسمی وب سایت Freelancer، مرجع دورکاری جهان

دورکاری یکی از روش های جدید بین کارفرمایان و پیمانکاران است.البته ممکن است با شنیدن کلمه پیمانکار،ذهنتان به سمت پروژه های عمرانی برود.ولی تعریف پیمانکاری در سطح جهانی ،ارائه یک...