تست کیفیت سرویس اینترنتی ایرانسل در شبکه نسل سوم (3G) (شما همه دعوت هستید برای ثبت نتایج تست خودتان)

از اوایل شهریور ماه امسال مجوز نسل سوم و چهارم شبکه موبایل به اپراتورهای ایرانسل و همراه اول داده شد و ایرانسل در این زمینه از همراه اول پیشی گرفته...