سفر به مریخ تا سال 2024: ایلان ماسک قصد فرستادن انسان به مریخ را دارد

ایلان ماسک یکی از اسم‌هایی است که هر کس با شنیدن آن به یاد کامپیوتر، تکنولوژی و هوش مصنوعی خواهد افتاد. دلیل آن نیز ارتباط همگی این موارد با کارهای...