برچسب: اینترنت گیگابیتی

۰

کوالکام با ماژول آنتن mmWave 5G، رویای اینترنت گیگابیتی را محقق میکند

در حالی که هنوز اینترنت مگابیتی برای کاربران زیادی در کشورهای جهان سوم، یک رویاست، کشورهای پیشرفته فاصله چندانی تا دسترسی وسیع به اینترنت فوق سریع گیگابیتی ندارند. برای دستیابی...