برچسب: اینترنت ADSL

12

VDSL جایگزین ADSL می شود

معاون مخابرات منطقه تهران با اشاره به منسوخ شدن خدمات ADSL گفت: جدیدترین روش فعلی اینترنت پرسرعت به مشترکان خانگی با مصرف خاص VDSL است که تا سرعت ۷۰ مگ...

13

ادعای جدید شرکت ارتباطات زیرساخت: کیفیت اینترنت بهبود یافته است

عدم کیفیت اینترنت در ایران همیشه بحث داغ استفاده کنندگان از این سرویس است.نوک انتقادات هم به سمت وزارت ارتباطات و شرکت های ارائه دهنده اینترنت است.وزارت ارتباطات و زیرمجموعه...