برچسب: بازی ایران

13

نظرسنجی استودیو کاکتوس برای قرارگیری تصویر والیبالیست محبوب شما روی جلد بازی والیبال مدرن

در گذشته شاهد رویه ای مضموم در صنعت بازیسازی کشورمان بودیم. این که استودیو های بازیسازی ایرانی به جای بهره گیری از ایده های جدید، به سراغ کپی کردن از...