برچسب: بازی سازی

13

بازی ها در صدر لیست پروژه های پول ساز کیک استارتر (نگاهی به آمار و ارقام موجود در این زمینه)

در طی چند سال اخیر پدیده ای به نام کراود فاندینگ به عاملی برای رهایی بازی سازان مستقل از چنگال ناشران سودجو تبدیل شده است و به موجب بهره گیری...