برچسب: بازی ساز

0

آماری از میزان تمایل بازی سازان اروپایی در زمینه ی فعالیت بر روی پلتفرم های مختلف بازی (بخش پایانی)

روز گذشته از طریق اطلاعات منتشر شده از سوی برگزار کنندگان همایش توسعه دهندگان بازی های کامپیوتری اروپا، با پلتفرم های مورد علاقه ی بازی سازان کبنی بر حضور آثار...

3

آماری از میزان تمایل بازی سازان اروپایی در زمینه ی فعالیت بر روی پلتفرم های مختلف بازی (بخش نخست)

همایش توسعه دهندگان بازی های کامپیوتری اروپا تا چندی دیگر (تقریباً یک ماه دیگر) در شهر کلن آلمان (به عنوان پیش در آمدی بر نمایشگاه سالانه ی بازی گیمز کام)...

0

آماری از میزان تمایل بازی سازان اروپایی در زمینه ی فعالیت بر روی پلتفرم های مختلف بازی (بخش دوم)

در بخش نخست این مطلب که ساعاتی قبل آن را از نظر گذراندید، به آمار و ارقامی در رابطه با میزان توجه بازی سازان مختلف به تولید بازی های کامپیوتری...

14

بازی ها در صدر لیست پروژه های پول ساز کیک استارتر (نگاهی به آمار و ارقام موجود در این زمینه)

در طی چند سال اخیر پدیده ای به نام کراود فاندینگ به عاملی برای رهایی بازی سازان مستقل از چنگال ناشران سودجو تبدیل شده است و به موجب بهره گیری...