برچسب: بازی Apex Legends

اپیکس لجندز برای نینتدو سوئیچ ۰

زمان عرضه اپیکس لجندز برای نینتدو سوئیچ سرانجام اعلام شد

الکترونیک آرتز سرانجام زمان عرضه اپیکس لجندز برای نینتدو سوئیچ را اعلام کرد. این یعنی در آینده نزدیک امکان بازی کراس پلی میان کاربران این کنسول و دستگاه‌های دیگر نیز...