برچسب: برنامه نویسی

4

تماشا کنید: روند تغییر محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی در طول تاریخ

زبان‌های برنامه‌نویسی قدمت طولانی در دنیای کامپیوتر دارند. البته با نگاهی به تاریخچه این علم متوجه تغییرات گسترده آنها از ابتدا (یعنی ماشین حساب‌های اولیه) تا به امروز خواهیم شد....