برچسب: تانک

27

اینبار فراتر از خرید؛ایران تانک مدرن T90 را تولید خواهد کرد!

پس از پایان تحریم ها،یکی از مهمترین شاخه هایی که ایران عزیز نیازمند رسیدگی به آن بود،تسلیحات نظامی بود.پس از ورود سامانه موشکی S300 به ایران،هم اکنون شاهد خبر خوشحال...