برچسب: تست گرافیک

۶

نرم افزار اورکلاک و تنظیم سرعت فن کارت گرافیک Sapphire TriXX + دانلود

بسیاری از کاربران برای افزایش کارایی کارت گرافیک خود، اقدام به اورکلاک و افزایش فرکانس پردازنده و حافظه گرافیکی می کنند. در این میان لازم است تا در برخی موارد،...