برچسب: تصویر

۳

تفاوت نمایشگرهایی با عمق رنگ متفاوت؛ آیا واقعا نمایشگر 10bit لازم است؟

به‌طورکلی نمایشگرهای LCD با یک لایه کریستالی پلارایز شده روی یک صفحه پلارایزر کار می‌کنند. جهت قطبیت، لایه کریستالی نیز به شکل الترونیکی کنترل می‌شود. زمانیکه قطبیت آن در یک...

۰

نکاتی که عکاسی از میوه‌ها را آبدارتر می‌سازد

عکاسی از میوه‌ها پیشینه‌ی بلندی دارد که از آن برای نمایش فرهنگ، نماد‌های مختلف مذهبی یا هنری استفاده می‌شود. امروزه عکاسی از میوه‌ها  به بهانه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار...