تویوتا سوپرا 2021 ، ژاپنی سریع با روح باواریایی و بدون تغییر طراحی از راه رسید

تویوتا سوپرا 2021 یک کوپه دودرب قدرتمندتر نسبت به مدل قبل بوده که در بحث طراحی و ساخت تغییری پیدا نکرده و یک نسخه همچنان هیجان انگیز است. در این...