استفاده از فناوری جنگ الکترونیک برای نخستین بار توسط جنگنده های ایران

جنگ های الکترونیکی (جنگال) پدیده های دفاعی-نظامی هستند که به لطف سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری امکان پذیر شده اند. و باز هم کامپیوتر سرنوشت ساز خواهد شد؛ اینبار...