برچسب: دنیای مجازی

۲

دنیای دیجیتالی خود را ارزان قیمت بسازید! (معرفی بهترین گجت های ایران)

دنیای دیجیتالی امروز خواه ناخواه، بسیاری از ما را درگیر خود کرده است. در این دنیای دیجیتالی، هر کدام از ما به نوعی سهیم هستیم؛ دانشجوییم، نویسنده، ایده های استارت...

۰

وب تایم : آمارهای مختلف جهان

آمارهای جهانی مرجع خوبی برای نوشتن مقالات و گزارش های مختلف هستند.بجز نوشتن مقالات،این آمارها می توانند برای سازمان ها،شرکت ها و بازاریابان یک منبع خوب باشند تا داده های...