درخواست انگلستان برای مبارزه با زباله الکترونیکی شرکت‌های بزرگ

انگلیس هر ساله به ازای هر شهروند 23.9 کیلوگرم زباله الکترونیکی تولید می‌کند. در همین راستا کمیته محیط زیست مجلس عوام انگلستان در گزارشی اعلام کرده که انگلستان از نظر...