برچسب: سیستم عامل

ناامن‌ترین سیستم عامل‌ها 7

کاربران کدام سیستم عامل بیشتر در معرض خطرند؟ ناامن‌ترین سیستم عامل‌ها را بشناسید

امنیت قطعا یکی از مهم‌ترین پارامترها برای انتخاب یک سیستم عامل مطمئن است و این موضوع در سال‌های گذشته بیش از پیش برای کاربران اهمیت پیدا کرده است. امنیت بالای...