برچسب: سینما

2

سامسونگ با معرفی سینماهای Onyx دنیای سرگرمی را ارتقاء داد!

برای سالهای متوالی، نزدیک به 120 سال، سینماهای سراسر جهان تنها به استفاده از ویدئو پروژکتورها محدود بودند. پیشرفت های این حوزه تنها به عملکرد پروژکتورها محدود می شد؛ اما...