برچسب: سی دی پراجکت رد

ویدیوهای مقایسه کیفیت پچ 1.5 سایبرپانک 2077 روی انواع کنسول ها 0

ویدیوهای مقایسه کیفیت پچ 1.5 سایبرپانک 2077 روی انواع کنسول ها – 1440p

ویدیوهای مقایسه کیفیت پچ 1.5 سایبرپانک 2077 روی انواع کنسول ها، بهبودهایی را برای سایه‌ها، نورپردازی، Pop-In، بافت‌ها، ترسیم فاصله و موارد دیگر نشان می‌دهد. به طور کلی وضوح 1440p...