پرتاپ دو ماهواره به فضا توسط هواوی برای آزمایش شبکه 6G

هنوز شبکه 5G آنگونه که باید جایگاه خود را در سراسر جهان پیدا نکرده، با این حال، غول چینی دنیای فناوری عملیات خود برای دسترسی به نسل آینده شبکه موبایل،...