برچسب: صوتی و تصویری

4

در IFA 2016 چه خواهیم دید؟

نمایشگاه های دیجیتالی بسیاری در سراسر جهان تشکیل می شوند؛اما تنها تعداد معدودی از آنها دارای اعتبار بسیار بالایی هستند.نمایشگاه هایی مانند IFA،CES و کامپیوتکس جزو برترین های جهان هستند.تایوان،ایالات...