اپل همچنان قدرتمندانه می تازد (رشد آیفون رقبا را نگران می کند؟!)

بخواهید یا نخواهید، اپل یک شرکت موفق است و این موضوع را نمی توان انکار کرد. بسیاری بر این باورند که اپل به گونه ای با طراحی جذاب محصولات خودش...