برچسب: فرکانس

1

عدم استفاده از فرکانس سونار برای نجات جان حیوانات تصویب شد!

در حال پیشرفت های تکنولوژی در جهان،فضای طبیعی حیوانات نیز به شدت در معرض خطر گرفته است.متاسفانه بر خلاف فعالیت سازمان های حمایت از حقوق حیوانات،این معضل هر روز بیشتر...