برچسب: فناوری اطلاعات در تحقق افق 1404

0

از دلالی تا کپی فناوری، تلاش برای عبور از جریان سنتی دیجیتال (آخرین نشست)

دوم مهر ماه سال 1397، آخرین نشست مجمع برگزاری همایش “نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق 1404 ایران” در مرکز “تشخیص مصلحت نظام”، برپا گردید. در این نشست، همچنان شاهد...