برچسب: فناوری جدید

15

محققان گرجستانی انقلابی در دمای قطعات به راه انداخته اند!

یکی از لایه های پنهان دنیای الکترونیک و سخت افزار،تحقیقات بنیادی است.این تحقیقات علمی به منظور تغییرات اصلی و رفع مشکلات انجام میگردد.آزمایشگاه های سراسر جهان و خصوصا کشورهای توسعه...