نسل جدید دستگاه های EUV در راهند – زمانی برای مردن قانون مور نیست!

با پیشرفت قابل توجه صنعت تراشه در سال‌های اخیر، مهم‌ترین نگرانی در این زمینه توقف روند صعودی ساختار تراشه‌ها به علت محدودیت قانون مور بوده است. که تا چه نقطه‌ای...