برچسب: لیزر

7

تماشا کنید: نابودی قطره آب به وسیله لیزرهای X-Ray

آزمایشات فیزیکی همیشه جزو هیجان انگیزترین آزمایشات علمی طبقه بندی می شوند. اخیرا دانشمندان دانشگاه استنفورد و آزمایشگاه شتاب دهنده ملی SLAC به منظور درک بهتر انفجارهای صورت گرفته توسط...

3

دانشمندان آمریکایی رفتار لیزر را تغییر داده اند (خنک سازی سخت افزار به وسیله لیزر!)

بسیاری از متخصصان و افراد آشنا به علم الکترونیک و سخت افزار،بزرگترین مشکلات قطعات الکترونیکی یعنی گرما را به خوبی درک میکنند.متاسفانه راه حل های چندانی برای کاهش دمای قطعی...