برچسب: لینکدین

0

قابلیت جدید لینکدین؛ به کمک هوش مصنوعی مقالات خود را آغاز کنید

لینکدین قابلیتی به نام مقالات مشارکتی را معرفی کرده‌است. قابلیت جدید لینکدین از هوش مصنوعی برای شروع گفتگو بین متخصصانی که از این پلتفرم استفاده می‌کنند، بهره می‌گیرد. در پستی...