برچسب: لیوا ایکس

۸

فیلم 90 ثانیه ای از لیوا (LIVA) بسازید، 16 میلیون تومان برنده شوید!

کامپیوتر های LIVA محصول کمپانی ECS یکی از محصولات بسیار جالب امسال بودند که به لطف استفاده از پلتفرم اینتل، ابعادی بسیار کوچک داشته و توانایی انجام بسیاری از امور...