بررسی محافظ و چند راهی برق گرین لاین GREEN LINE GLP105D

محافظت از کامپیوتر و قطعات آن چند سطح دارد. سطح اول تهیه یک پاور خوب و استاندارد است. پاور خوب باید مجهز به مدارهای محافظتی متنوع و گسترده باشد، تا...