برچسب: مقایسه کارت گرافیک

0

چرا باید از کارت گرافیک بنچمارک بگیریم و چگونه اینکار را انجام دهیم؟

اگر به دنبال پیدا کردن نهایت قدرت کارت گرافیک خود هستید، بنچمارک گرفتن راهی مناسب برای فهمیدن عملکرد آن است. این تست‌های بنچمارک بار زیادی به گرافیک تحمیل می کنند...