برچسب: موتور گرافیکی

7

قسمت دوم:آشنایی با موتورهای رندر و راه حل های سخت افزاری/نرم افزاری

در قسمت اول آشنایی با موتورهای رندر و پایه آنها،ضمن معرفی موتورهای رندر استفاده از منابع آنها نیز مشخص شد.در نتیجه برای انتخاب یک سیستم سخت افزاری مناسب،آشنایی با این موتورها...

10

قسمت اول:آشنایی با موتورهای رندر و راه حل های سخت افزاری/نرم افزاری

در بسیاری از رشته های کاری و تحصیلی امروزه،استفاده از نرم افزارهای تخصصی اجتناب ناپذیر است.معماری،برق،الکترونیک،عمران،طراحی و غیره…جزو رشته هایی هستند که کاربران آنها از نرم افزارهای تخصصی در مورد...