برچسب: نمایشگاه MWC

0

MWC امسال دیگر لطفی ندارد: کرونا ویروس، انویدیا را نیز مجبور به انصراف از حضور کرد

امسال کم فروغ‌ترین نمایشگاه MWC را در تمام دوران‌ها شاهد خواهیم بود و علت این موضوع چیزی نیست جز ویروس کرونا. نگرانی‌ها در رابطه با این ویروس مهلک باعث شده...