برچسب: هواپیمای جنگنده

۳۲

داغ داغ:ایران جنگنده سوخو-30 را دریافت خواهد کرد!

بسیاری از خبرگذاری های معتبر،از ساعاتی پیش اقدام به انتشار اخباری از سوی وزیر دفاع میهن عزیزمان کرده اند. وزیر دفاع از مذاکره با کشور روسیه برای خرید جنگنده پیشرفته...